[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A

คู่มือบำรุงDLTV  


ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 โดย : login
15/ม.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ที่โรงเรียนบ้านฟองใต้ ( 32 / )
วันที่ 15 มกราคม 2564 ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศน.สละ พาดี ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมพงษ์. พรมใจ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ที่โรงเรีย อ่านต่อ....
15 โดย : login
15/ม.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ที่โรงเรียนบ้านวังกวาง ( 22 / )
วันที่ 15 มกราคม 2564 ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศน.สละ พาดี ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมพงษ์. พรมใจ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ที่โรงเรีย อ่านต่อ....
KMผลงานทางวิชาการ


18 เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
18/พ.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย ( 420 / )
18 เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
18/พ.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย ( 489 / )
(28/เม.ย./2563) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ( อ่าน : 552 ) เจ้าของ รัตนา จันทร์สิน
(28/เม.ย./2563) บทความวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ( อ่าน : 398 ) เจ้าของ ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
(8/เม.ย./2563) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบ้านนาดันจั่น สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ( อ่าน : 468 ) เจ้าของ นางสาวหฤทัย บุญประดับ
(18/มี.ค./2563) รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ( อ่าน : 443 ) เจ้าของ นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
(18/มี.ค./2563) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังบาล ( อ่าน : 432 ) เจ้าของ ดร.วิชา ขวัญอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ผู้อำนวยการ
นายสมพงษ์ พรมใจ
ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
Bigdata

การบริหารงาน


การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต