[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service
Social Network
Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A

คู่มือบำรุงDLTV  
ข้าพระพุทธเจ้า
ครูพร้อม.com
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 โดย : login
15/ก.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ( 70 / )
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย ดร.สมพงษ์ พรมใจ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พร้อมคณะ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ อ่านต่อ....
27 โดย : login
27/พ.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการประชุมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting ( 217 / )
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย ดร.สมพงษ์ พรมใจ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทุกท่าน ดำเนินการประชุมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมถูทับเ อ่านต่อ....
KMผลงานทางวิชาการ


30 เจ้าของ ดร.อิทธินันท์ ยายอด
30/เม.ย./2564
4 stars ( 4 / 2 )
วิจัยรายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาว ปีการศึกษา 2563.pdf ( 239 / )
29 เจ้าของ นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
29/เม.ย./2564
4.5 stars ( 4.5 / 18 )
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ( 349 / )
(18/มี.ค./2564) การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ( อ่าน : 719 ) เจ้าของ นายชูชาติ ทองเย้า
(20/ม.ค./2564) เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล ( อ่าน : 494 ) เจ้าของ นายอิทธินันท์ ยายอด
(18/พ.ค./2563) คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย ( อ่าน : 870 ) เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
(18/พ.ค./2563) คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย ( อ่าน : 947 ) เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
(28/เม.ย./2563) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ( อ่าน : 1197 ) เจ้าของ รัตนา จันทร์สิน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ผู้อำนวยการ
นายสมพงษ์ พรมใจ
ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
BigData


ดาวน์โหลด
การบริหารงาน


การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต