[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-serviceช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ


  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
No gift : งดให้ งดรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
ประกาศเจตจำนงสุจริต


                    
obec content
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 โดย : login
5/ส.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
MOE Safety Platform ( 4448 / )
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางดวงดาว ยศสุนทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform) ณ ห้องประชุมแจมโบรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อ่านต่อ....
5 โดย : login
5/ส.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( 69 / )
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายยศภัค จรัสศุภชยา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อ อ่านต่อ....
KM ผลงานทางวิชาการ


17 เจ้าของ โรงเรียนบ้านห้วยลาด
17/ส.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานหนึ่งโรงหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การปลูกฝักคุณธรรมสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านรูปแบบ \"๖ Step กับบันได ๖ ขั้น “ ( 10 / )
17 เจ้าของ โรงเรียนบ้านห้วยลาด
17/ส.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ ๑๖ เจ้าของงาน ( 9 / )
(24/ก.ค./2565) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ \"Freedom\" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( อ่าน : 369 ) เจ้าของ นางศรุดา ภัสสรวรภัค
(17/ก.ค./2565) การบริหารจัดการแบบ WANG RU - 5Q Model ด้วยเทคนิค PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 332 ) เจ้าของ น.ส.กัญญาภัค ลายหีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิม รัฐวิทยาคาร)
(4/เม.ย./2565) พิชิตเขียนอ่าน สื่อสารภาษา ( อ่าน : 307 ) เจ้าของ นางสุนิต ลาสิงห์
(25/มี.ค./2565) นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ( อ่าน : 480 ) เจ้าของ กวินพัฒน์ ขวัญแน่น , วิไลวรรณ นันต๊ะ
(17/มี.ค./2565) แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศการศึกษา แบบ Hybrid Edcational Super Vision เพื่อชุมชนการเรียนรู้ ( อ่าน : 320 ) เจ้าของ นางสาวรัตนา จันทร์สิน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลด
BigData65

APPF 30 THAILAND 2022
รายงานผลการทดสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ