[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-serviceช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 002 นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา ( อ่าน : 133 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นายเอกชัย วงษ์แสงทอง
25/ส.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 นวัตกรรมประเมินวิทยฐานะออนไลน์ PA ส้มเลาโมเดล ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา ( อ่าน : 138 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ นายเอกชัย วงษ์แสงทอง
25/ส.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานหนึ่งโรงหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การปลูกฝักคุณธรรมสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านรูปแบบ \"๖ Step กับบันได ๖ ขั้น “ ( อ่าน : 149 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ โรงเรียนบ้านห้วยลาด
17/ส.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ ๑๖ เจ้าของงาน ( อ่าน : 135 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ โรงเรียนบ้านห้วยลาด
17/ส.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ \"Freedom\" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( อ่าน : 495 / ดาวน์โหลด : 110 ) เจ้าของ นางศรุดา ภัสสรวรภัค
24/ก.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
6 การบริหารจัดการแบบ WANG RU - 5Q Model ด้วยเทคนิค PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย( อ่าน : 390 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส.กัญญาภัค ลายหีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิม รัฐวิทยาคาร)
17/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 พิชิตเขียนอ่าน สื่อสารภาษา( อ่าน : 371 / ดาวน์โหลด : 241 ) เจ้าของ นางสุนิต ลาสิงห์
4/เม.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา FullText
8 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ( อ่าน : 598 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ กวินพัฒน์ ขวัญแน่น , วิไลวรรณ นันต๊ะ
25/มี.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศการศึกษา แบบ Hybrid Edcational Super Vision เพื่อชุมชนการเรียนรู้( อ่าน : 361 / ดาวน์โหลด : 80 ) เจ้าของ นางสาวรัตนา จันทร์สิน
17/มี.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 lnnovation (นวัตกรรม)VSBest Practices (วิธีปฎิบัติที่ดีแบบอย่างที่ดี)( อ่าน : 805 / ดาวน์โหลด : 153 ) เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
5/ม.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 Best Practice ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านน้ำก้อ( อ่าน : 736 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเจษฎา หอมจันทร์
28/พ.ย./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. ( อ่าน : 813 / ดาวน์โหลด : 167 ) เจ้าของ นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
31/ต.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 วิจัยรายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาว ปีการศึกษา 2563.pdf( อ่าน : 1015 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ ดร.อิทธินันท์ ยายอด
30/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า( อ่าน : 1373 / ดาวน์โหลด : 201 ) เจ้าของ นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
29/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ( อ่าน : 2293 / ดาวน์โหลด : 777 ) เจ้าของ นายชูชาติ ทองเย้า
18/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา FullText
16 เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล( อ่าน : 1102 / ดาวน์โหลด : 195 ) เจ้าของ นายอิทธินันท์ ยายอด
20/ม.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย( อ่าน : 1435 / ดาวน์โหลด : 223 ) เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
18/พ.ค./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 คลินิกวิชาการ : ปฐมวัย( อ่าน : 1565 / ดาวน์โหลด : 231 ) เจ้าของ ดร.กชนันท์ โนรินทร์
18/พ.ค./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ( อ่าน : 1976 / ดาวน์โหลด : 262 ) เจ้าของ รัตนา จันทร์สิน
29/เม.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 บทความวิจัย พัฒนาการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ( อ่าน : 1361 / ดาวน์โหลด : 258 ) เจ้าของ ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
28/เม.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>