ชื่อ - นามสกุล :นายสมพงษ์ พรมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :0813209247
Email :sompong09247@gmail.com