• 056-704808 โทรสาร 056-704809
  • admin@pbn2.go.th
ติดต่อเรา
ชื่อ - นามสกุล
Email
รายละเอียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
  • 158/1 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  • 056-704808 โทรสาร 056-704809
  • admin@pbn2.go.th