• 056-704808 โทรสาร 056-704809
 • admin@pbn2.go.th
การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับโรงเรียนภัยพิบัติ และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับโรงเรียนภัยพิบัติ และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย เเละมีผลกระทบต่อการเรียนสอน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติ ณ ห้องประชุมภูทับเบิก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
   ผู้ประกาศ :
  • Admin

   ตำแหน่ง :
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วันที่ :
  • 8 มิถุนายน 2566

   ผู้เข้าชม :
  •  142 ครั้ง