• 056-704808 โทรสาร 056-704809
 • admin@pbn2.go.th
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและโครงการสำหรับโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและโครงการสำหรับโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลักษณะพิเศษจำนวนหลายโรงเรียน จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สร้างโอกาสเเละลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเเผนงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
   ผู้ประกาศ :
  • Admin

   ตำแหน่ง :
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   วันที่ :
  • 8 มิถุนายน 2566

   ผู้เข้าชม :
  •  142 ครั้ง